Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.
Ogólnopolska karta seniora

Ogólnopolska karta seniora

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy. W wybranych miastach karty wydawane są na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów.

Ambasadorzy:

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w następujący sposób:

Chcesz otrzymać kartę? Możesz samodzielnie pobrać, wypełnić i odesłać do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod linkiem, dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę i znaczek pocztowy.

Jesteś członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Twój UTW może podpisać z nami porozumienie i wyślemy karty odbiorcom UTW.

Stowarzyszenie MANKO
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
z dopiskiem "Ogólnopolska Karta Seniora"

 

W razie możliwości, prosimy o dołączanie do zgłoszeń przesłanych pocztą tradycyjną zaadresowanej koperty ze znaczkiem zwrotnym.

Do programu zapraszamy również firmy, które mogą zaoferować Seniorom zniżki. Wszelkich informacji na ten temat udzielamy pod adresem mailowym kontakt@manko.pl oraz pod numerem telefonu 12 429 37 28. W celu zarejestrowania swojej firmy w naszym programie prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod tym linkiem.