Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Głos Seniora wspiera Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Gospodarki Senioralnej podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Polska staje się krajem ludzi w podeszłym wieku. Z danych Eurostatu wynika, że do 2035r. osoby po 60 r.ż. będą stanowić 25% naszego społeczeństwa. Zmiany demograficzne będą wymuszać powstawanie nowych rynków oraz miejsc pracy dla osób starszych.

 

Z tego powodu program tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy zostanie rozszerzony o szereg paneli poświęconych srebrnej gospodarce. Ma to za zadanie zwrócić uwagę na proces starzenia się polskiego społeczeństwa nie tylko na proces społeczny, ale również gospodarczy. Debata umożliwi prezentację nowych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz usług im dedykowanych. Podjęta dyskusja ma za zadanie podkreślić, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej.

 

W Forum udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej, eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, przedstawiciele instytucji międzynarodowych i jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

 

Co roku, wraz ze swoimi podopiecznymi, odwiedzają nas przedstawiciele Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do współpracy zaprosiliśmy również Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej.