Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

„JESTEM…” wystawa fotograficzna Stowarzyszenia mali bracia Ubogich

Ekspozycja ma na celu zwrócenie uwagi na obecność osób starszych w naszym społeczeństwie. Wolontariuszka-fotografka Ewa Wartacz przedstawia 13 portretów i 13 różnych historii podopiecznych stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”.

WERNISAŻ WYSTAWY:
22.05.2017 GODZINA 14:00

Czas trwania wystawy:
22.05.2017 – 20.06.2017
Miejsce: Foyer Sali Kinowej

 

Wernisaż rozpocznie się seminarium podsumowującym o godzinie 14:00 w sali kinowej. Głos zabiorą osoby związane z organizacją. Następnie zapraszamy do foyer, gdzie oprócz sylwetek naszych bohaterów zaprezentowanych na zdjęciach będziemy mogli wysłuchać wspomnień podopiecznych mbU, które nagrywali wolontariusze organizacji przez cztery lata trwania projektu.

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Polsce od 2002 roku wspierając osoby starsze i samotne, cierpiące z powodu podeszłego wieku, choroby lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” to przyjaciele osób starszych.

Od 2014 roku organizacja prowadzi projekt pt. „Wsparcie dla osób poszkodowanych przez Narodowe Socjalizmy i inne osoby w podeszłym wieku w Lublinie” współfinansowany przez niemiecką fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”. Na zakończenie czteroletniej współpracy, stowarzyszenie organizuje wystawę fotograficzną.

"Szanujcie, pomagajcie, kochajcie starszych ludzi, bo oni byli tacy jak my... a my będziemy tacy jak oni” (autor nieznany).

Patronat:
Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka
TVP 3
Radio Lublin
Głos Seniora
Stowarzyszenie MANKO

Zobacz również