Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Pierwsza rozgrywka w ramach SASME

Na Litwie, w Kownie, ruszyły właśnie pierwsze prace nad grą edukacyjną dla osób 60+ w ramach międzynarodowego projektu SASME, którego Stowarzyszenie Manko - Głos Seniora jest głównym organizatorem.

Projekt Social Activation of Seniors through Media Education – innovative educational programme for seniors organizations. [SASME] (tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną) to innowacyjny program, w ramach którego powstaje Europejski Głos Seniora oraz Edukacyjna Gra Planszowa 60+. Ostateczny efekt projektu dedykowany jest organizacjom działającym na rzecz seniorów (Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, domy seniora) w celu aktywizacji i edukacji tej grupy społecznej w lokalnym środowisku.

Stowarzyszenie MANKO i Głos Seniora, jako jeden ze współorganizatorów reprezentujący Polskę w wielonarodowym gronie ekspertów, uczestniczyło w pracach nad powstaniem gry i pierwszej rozgrywce, która odbyła się w Kownie, na Litwie.

Zobacz również