Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

SASME - prace nad Europejską Grą i Europejskim Głosem Seniora

W niemieckim mieście Münster trwają właśnie prace nad Europejską Grą oraz Europejskim Głosem Seniora.

Delegacja Głosu Seniora wraz z partnerami z Niemiec, Litwy i Rumunii pracuje w niemieckim mieście Münster nad Europejskim wydaniem Głosu Seniora oraz Europejską Grą Planszową dla osób 60+. Działania realizowane są w ramach projektu SASME - Social Activation of Seniors through Media Education – innovative educational programme for seniors organizations (tłum: Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną) – innowacyjnego programu edukacyjnego dla organizacji seniorskich. Ostateczna forma gry dedykowana jest instytucjom działającym na rzecz seniorów (Gminne Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, kluby seniora, domy seniora) w celu aktywizacji i edukacji tej grupy społecznej w lokalnym środowisku.


Pierwsza europejska gra planszowa koordynowana przez Głos Seniora trafi niedługo do organizacji seniorskich w Polsce i Europie, gdzie seniorzy, poprzez Grę, edukowani będą w zakresie zdrowia, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa i mediów.

Zobacz również