Głos Seniora:

ogólnopolski magazyn skierowany do seniorów.

Zapraszamy do debaty z Ekspertami podczas wydarzenia: „Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami”

Społeczeństwo na świecie, a tym samym również w Polsce coraz bardziej starzeje się. To niezwykle niepokojący trend, albowiem oznacza wiele rozmaitych wyzwań, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia aż w tak dużej skali.

Profesjonalna opieka nad seniorami zyskuje na znaczeniu i zaufaniu.

Wykłady poprowadzą m.in.:
- Ryszard Olszanowski - Prezes, Izba Gospodarcza Medycyna Polska
„Propozycje telemedycyny i teleopieki dla seniorów”

- Bożena Zglińska - Dyrektor, Centrum Aktywności Seniora Gdynia
"Centrum aktywności Seniora jako przykład kompleksowej działalności na rzecz osób starszych w Gdyni"

- Kamila Kocańda - Radca prawny, Kocańda & Marek Kancelaria Radców Prawnych (Kancelaria dla podmiotów leczniczych)
"Kontrola dokumentacji medycznej z punktu widzenia NFZ"


Tematyka konferencji:
1.Nowoczesne technologie jako element wsparcia w opiece nad seniorami
• systemy e-dokumentacji i zarządzania domem pomocy społecznej
• elektroniczna wymiana danych
• e-usługi
• e-zdrowie
• technologie cyfrowe
• rozwój świadczeń usług medycznych na odległość (telemedycyna)
• opaski monitorujące funkcje życiowe
• czujniki upadku
• sprzęt medyczny

2.Opieka nad seniorami w Polsce
• dostępność opieki geriatrycznej
• rola instytucji ochrony zdrowia w opiece nad seniorami
• ramy finansowe i prawne opieki nad seniorami
• formy opieki nad osobami starszymi
• rozwój profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
• pomoc społeczna dla seniora
• innowacyjne sposoby na zdrowe starzenie się • rehabilitacja

Grupa docelowa:
• przedstawiciele centrów aktywności seniora, urzędów miast i gmin, szpitali i przychodni
• właściciele i osoby zarządzające domami opieki
• właściciele i osoby zarządzające firmami świadczącymi usługi opiekuńcze
• personel medyczny

W ramach zgłoszenia zapewniamy: udział w wykładach, konsultacje z ekspertami, przerwę kawową, materiały konferencyjne i imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
SALA A, PIĘTRO 1
Data: 1 lutego 2018 roku
Czas trwania: 09.30 - 14.30
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację pod adresem: Link do rejestracji